ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ผลิตภัณฑ์

ถุงขยะ

มีทั้งถุงขยะดำ ถุงขยะสีเพื่อแยกประเภท ถุงขยะปลอดเชื้อ ถุงขยะสีชาเพื่อให้มองเห็นด้านใน