ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ผลิตภัณฑ์

ฟิล์มหด (PVC - PE)

เพื่อแพ็คสินค้าเป็นโหล แพ็คคู่สำหรับทำโปรโมชั่น แพ็คของแถมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อความสะดวกในขนย้าย