ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


กระบวนการผลิตและตรวจสอบมาตรฐาน

บริษัท เอเชียพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนส่งมอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนเกิดความเสียหายกับลูกค้า

สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบมีหลายขั้นตอน ยกตัวอย่างเช่น

  • ตรวจเช็ค ขนาด ความกว้าง ความยาว ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือเปล่า
  • ความหนาแน่นของพลาสติก (Density Measurement)
  • ความทนทานต่อแรงดึงของพลาสติก (Tensile Properties Testing) เพราะพลาสติกที่ได้มาตรฐาน จะต้องไม่เปราะแตกง่าย และมีความทนทานในระดับหนึ่ง จะนำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น ๆ
  • ความทนทานต่อแรงดัดโค้งของพลาสติก (Flexural Properties Testing)
  • ความต้านทานต่อแรงกระแทกของพลาสติก (Impact Resistance Testing)
  • ความแข็งแรงของรอยซีล ส่วนนี้สำคัญมาก เพราะหากรอยต่อนี้ไม่สม่ำเสมอหรือแน่นหนาพอ ก็จะเกิดการรั่วซึมของสิ่งที่บรรจุลงในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายได้
  • ความสะอาด ถูกต้อง และความสวยงามของสีพิมพ์

 

บริษัท เอเชียพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ให้ความสำคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นที่ส่งมอบออกไปนั้น ล้วนอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ และได้มาตรฐาน อีกทั้งยังถูกต้องตรงความต้องการ บริษัท เอเชียพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด จึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าด้วยดีเสมอมา และจะไม่หยุดยั้งแต่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอน เนื่องจากตลาดพลาสติกยังไปได้อีกไกลและขยายวงกว้างออกอย่างไม่หยุดยั้ง การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้

 

เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งมอบ ได้คุณภาพ และมาตรฐาน ตรงความต้องการของลูกค้า