ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > บีโอไอนำนักธุรกิจไทยหาทำเลตั้งฐานผลิตสินค้าในบังกลาเทศ

  บีโอไอจับมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะนักธุรกิจไทยกลุ่มแปรรูปเกษตร อาหาร สิ่งทอ เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง และโลจิสติกส์ ศึกษาลู่ทางลงทุน ณ กรุงธากา และเมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ หวังปูทางผู้ประกอบการไทยตั้งฐานผลิตสินค้าเปิดตลาดส่งออกตลาดยุโรป-อเมริกา

  นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า แนวทางการส่งเสริมการลงทุนตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ ในระยะ 7 ปี (พ.ศ.2558-2564) ของ บีโอไอนั้น นอกจากจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว ยังจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกด้วย

  ทั้งนี้ ในปี 2558 บีโอไอวางแผนจัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการไทยไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศรวมจำนวน 19 ครั้ง รวมทั้งเตรียมจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักธุรกิจไทย การจัดสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในเดือนมกราคม 2558 บีโอไอได้ร่วมจับมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมในช่วงวันที่ 17-21 มกราคม 2558 นี้ ด้วยการนำคณะนักลงทุนไทยกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุน ณ กรุงธากา และเมืองจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ

  ปัจจุบันเริ่มมีนักธุรกิจไทยและบังกลาเทศได้ให้ความสนใจที่จะทำธุรกิจร่วมกันมากขึ้น เพราะบังกลาเทศได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการยกเว้นภาษีหรือโควตาจากประเทศดังกล่าว ส่งผลให้นักธุรกิจไทยสามารถใช้เป็นฐานผลิตส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ได้ในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มที่นักธุรกิจไทยมีศักยภาพ เช่น สิ่งทอ เภสัชกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องหนัง การก่อสร้าง พลาสติก รวมถึงการลงทุนในระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และธุรกิจบริการด้านท่องเที่ยวและสุขภาพ เพื่อรองรับตลาดนักท่องเที่ยวนายโชคดีกล่าว

  สำหรับคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าร่วมคณะเดินทางครั้งนี้ จะได้มีโอกาสเข้ารับฟังข้อมูลและโอกาสในการค้าการลงทุนจากเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงธากา ขณะเดียวกันจะได้รับฟังความคิดเห็นและข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของบังกลาเทศ รวมถึงจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะจับคู่ธุรกิจกับนักธุรกิจ และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีศักยภาพในพื้นที่กรุงธากา และจิตตะกอง ของบังกลาเทศ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-553-8111 ต่อ 6227 และ 084-3637487 หรือ Email: tideworking@gmail.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 6 มกราคม 2558

  นสพ.ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
  ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2557