ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ความภาคภูมิใจของเรา บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

ความภาคภูมิใจของเรา บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึก รณรงค์ความสะอาด ได้สนับสนุนในโครงการสร้างถังขยะของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการจัดของสถาบันพลาสติก