ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > กกร.คงบัญชีสินค้าและบริการควบคุม 43 รายการ เพิ่ม/ลดรอรัฐบาลใหม่

  วันนี้ (9 ม.ค.) นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. โดยที่ประชุมฯเสนอให้มีการพิจารณาทบทวนบัญชีสินค้าและบริการควบคุม 43 รายการใหม่ ว่ามีรายการใดบ้างที่ควรปรับออกจากบัญชีควบคุม เพราะประชาชนไม่นิยมใช้ หรือไม่มีความจำเป็นในปัจจุบัน และพิจารณาว่าควรจะนำสินค้าหรือบริการใดเข้าสู่บัญชีควบคุม

  นายนิวัฒน์ธำรง เปิดเผยภายหลังการประชุมฯว่า ที่ประชุมมีมติให้คงบัญชีสินค้าและบริการควบคุมประจำปี 2557 ไว้ 43 รายการเช่นเดิม แต่เป็นการคงไว้ชั่วคราว และเมื่อมีรัฐบาลใหม่ ก็ให้กรมการค้าภายในนำเสนอให้พิจารณาปรับปรุงทบทวนบัญชีใหม่ เพราะไม่ต้องการพิจารณาทบทวนในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการ

  สำหรับสินค้าและบริการควบคุมปี 2557 ที่จะใช้ชั่วคราวทั้ง 43 รายการ ได้แก่ 1.กระเทียม 2.ข้าวเปลือก ข้าวสาร 3.ข้าวโพด 4.มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 5.ไข่ไก่ 6.สุกร เนื้อสุกร 7.น้ำตาลทราย 8.น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ 9.ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน 10.นมผง นมสด 11.แป้งสาลี 12.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 13.อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 14.ผลปาล์มน้ำมัน 15.ผงซักฟอก 16.ผ้าอนามัย 17.กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า 18.ปุ๋ย 19.ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 20.หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 21.เครื่องสูบน้ำ 22.รถไถนา 23.รถเกี่ยวข้าว 24.เครื่องวัดความชื้นข้าว 25.เครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว 26.เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน 27.ปูนซีเมนต์ 28.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 29.สายไฟฟ้า 30.กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว 31.กระดาษพิมพ์และเขียน 32.เยื่อกระดาษ 33.แบตเตอรี่รถยนต์ 34.ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 35.รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก 36.ก๊าซปิโตรเลียม 37.น้ำมันเชื้อเพลิง38.เม็ดพลาสติก 39.ยารักษาโรค 40.เครื่องแบบนักเรียน 41.การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า42.บริการรับฝาก สินค้าบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า และ 43.บริการทางการเกษตร

  ในส่วนของสถานการณ์ราคาสินค้าในปี 2557 นายนิวัฒน์ธำรง ระบุว่า ราคายังเป็นปกติ ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลดูแลภาวะราคาสินค้าได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับ 2.18 % แต่ก็มีบางช่วงที่ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้าง เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรุษจีน ที่กำลังจะมาถึง

  ส่วนการติดตามภาวะราคาสินค้าจากปัญหาเงินบาทอ่อนค่าได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ศึกษาผลกระทบต่อราคาสินค้าว่ามีรายการใดบ้าง หากมีผลกระทบต่อต้นทุนจริง ก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ถ้าเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุม ก็ต้องเสนอเรื่องเข้ามา

  นสพ.ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
  ประจำวันที่ 9 มกราคม 2557