ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ไป‘ชิลี’ดีกว่าเอฟทีเอเปิดช่อง เจาะ‘ละติน’

  ในที่สุดข้อตกลงเขตการค้าเสรี FTA ไทย-ชิลี ก็บรรลุเป้าหมาย คาด ว่าจะมีผลใช้บังคับในปี 2556 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงจัดสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง “โอกาสด้านการค้าการลงทุน ไทย-ชิลี” เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงโอกาสและเปิดมุมมองใหม่ด้านการค้าการลงทุนในประเทศชิลีให้มากขึ้น รวมถึงให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว

  ชิลี! ดีตรงไหน?

  ชิลีอาจไม่ใช่ตลาดใหญ่สำหรับประเทศไทย แต่ก็เป็นฐานกระจายสินค้า สู่กลุ่มประเทศละตินอเมริกา อาทิ บราซิล อาร์เจนตินา ที่มีประชากรมากกว่า 500 ล้านคน สินค้าส่งออกของไทยที่จะได้รับประโยชน์จากความตกลงฯ ได้แก่ ยานยนต์ ซีเมนต์ พลาสติก และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น ส่วนสินค้าของชิลีที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ทองแดงและแร่ธาตุ สินค้าเกษตรส่งออก ได้แก่ ผลไม้เมืองหนาว เช่น เชอร์รี่ แอปเปิล และปลา เป็นต้น ในด้านการค้าบริการและการลงทุน ชิลีได้เปิดตลาดให้ไทยเข้าไปจัดตั้งกิจการร้านอาหารไทย สปา/นวดแผนไทย การค้าส่ง/ค้าปลีก วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง ท่องเที่ยว และกิจการโรงแรม เป็นต้น

  นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า คาดว่าผลของการเจรจาจะทำให้การค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศโตขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไทยกับชิลีได้บรรลุผลแล้วในด้านเนื้อหาข้อตกลงและงานด้านเทคนิคของการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ในช่วงนี้อยู่ระหว่างการนำความตกลงดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

  ปัจจุบัน สาธารณรัฐชิลีเป็นประเทศ คู่ค้าที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทย ในภูมิภาคละตินอเมริกา รองจาก บราซิล และอาร์เจนตินาในปี 2554 ไทยและชิลีมีการค้ารวมมีมูลค่า 874.31 ล้านเหรียญสหรัฐ (0.19% ของการค้ารวม) เพิ่มขึ้น 6.8% จากปี 2553
  โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 159.65 ล้านเหรียญสหรัฐ คือไทยส่งออก 517.13 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามูลค่า 357.48 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ คือ ยานยนต์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ซีเมนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติก ยาง และเครื่องนุ่งห่ม ในขณะที่ชิลีส่งออกทอง แดง แร่ต่างๆ สินค้าประมง ผลไม้และผัก เหล็ก และกระดาษเป็นสินค้าหลัก

  ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2555 การค้ารวมมีมูลค่า 570.88 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ไทยได้เปรียบดุลการค้า 99.38 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่า 335.13 ล้านเหรียญสหรัฐ (+13.73%) ไทยนำเข้ามูลค่า 235.75 ล้านเหรียญ สหรัฐ (+9.67%)

  นสพ.สยามธุรกิจ
  ประจำวันที่ 22-25 กันยายน 2555