ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > Purac เปิดตัวพลาสติกวิศวกรรมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

    บริษัท Purac จะนำเสนอพลาสติกวิศวกรรมชนิดใหม่ที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ซึ่งได้แก่ Poly Lactic Acid (PLA) ที่การประชุม Fakuma 2555 ในระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคมที่เมือง Friedrichshafen ประเทศเยอรมนี [#booth 4207 ใน Hall B4] การประชุม Fakuma 2555 เป็นหนึ่งในนิทรรศการของอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกทั่วโลก และในงานนี้จะแสดงนวัตกรรมใหม่ คือพลาสติก PURALACT? Lactide ที่ใช้แทนพลาสติกวิศวกรรมซึ่งผลิตจากเชื้อเพลิงปิโตรเลียม PLA เป็นพลาสติกที่ถูกนำมาใช้แทน PS (Polystyrene), PP (Polyethylene) และ ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) ซึ่งพลาสติกเหล่านี้จะใช้งานที่ต้องทนทานต่อความร้อน เทคโนโลยี PLA ของ Purac สามารถเพิ่มความต้านทานความร้อนช่วง 80 – 180 oC ได้ดี PLA ที่บริษัท Purac ผลิตขึ้นเป็น PLA ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถขึ้นรูปได้ด้วยกระบวนการฉีดเข้าแม่พิมพ์และเทอร์โมพลาสติก PLA ชนิดนี้เป็นพลาสติกชีวภาพที่มีความสามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูง ซึ่งจะถูกนำไปใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงเช่น บรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้กับไมโครเวฟได้และแก้วเครื่องดื่มสำหรับเครื่องดื่มร้อน และนำไปใช้งานที่มีมูลค่าสูงและตลาดผลิตภัณฑ์ชั้นสูง ได้แก่การนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมงานยนต์ พรหม เสื้อผ้าและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

    PURALACT L & D based homopolymers หรือที่รู้จักกันในนามของ PLLA (Poly-L-Lactic acid) และ PDLA (Poly-D-Lactic acid) เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้พัฒนาสมบัติด้านความร้อน และในงาน Fakuma จะมีการสาธิตการนำ PLA เหล่านี้มาใช้เป็นแก้วใส่กาแฟร้อนเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพในการใช้งานด้านความร้อนที่แท้จริง

    เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย http://plastic.oie.go.th
    อ้างอิงจาก SpecialChem - Omnexus