ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > กสิกรไทยหนุนผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง

    นายสำมิตร สกุลวิระ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายธวัช ธนวัชรางกูร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด ร่วมลงนามให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง อาทิ บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งธนาคารฯ เป็นที่ปรึกษาการจัดตั้งกิจการร่วมทุนระหว่าง บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด และบริษัท เมอิวะ แพ็คซ์ กรุ๊ป (ประเทศญี่ปุ่น) ด้วย ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้