ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพเติบโตขึ้น 17.8 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี

  รายงานการวิจัยของบริษัท Ceresana กล่าวว่าตลาดพลาสติกชีวภาพของโลกจะเติบโตเฉลี่ยประมาณ 17.8% ต่อปี และในปี 2561 จะมีมูลค่าการซื้อขายพลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2,800 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัท Konstanz-based research รายงานว่ายุโรปเป็นตลาดพลาสติกชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้โดยมีความต้องการบริโภคพลาสติกชีวภาพในปี 2554 ประมาณ 48% ของความต้องการบริโภคพลาสติกชีวภาพทั้งหมดของโลก แต่อีกแปดปีข้างหน้าความต้องการบริโภคพลาสติกชีวภาพและการผลิตพลาสติกชีวภาพจะเปลี่ยนไปอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาใต้

  ปี 2554 พลาสติกชีวภาพที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุดคือพลาสติกที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลัก ตามมาด้วย Polylactic Acid ในจำนวนพลาสติกชีวภาพทั้งหมดประกอบไปด้วยพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพประมาณ 92% จากรายงานพบว่าความต้องการพลาสติกชีวภาพที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะเพิ่มขึ้นมากกว่า47% ของพลาสติกชีวภาพทั้งหมดในตลาดภายในปี 2561

  ถุง กระสอบและบรรจุภัณฑ์ที่ใส่พลาสติกอย่างหลวมๆ จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของตลาดพลาสติกชีวภาพแต่ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบสำหรับยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากพลาสติกชีวภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รายงานด้านการตลาดของพลาสติกชีวภาพและการคาดการณ์ความต้องการพลาสติกชีวภาพในตลาดพลาสติกจำนวน 450 หน้ามีวางจำหน่ายแล้วในราคา 1,895 ยูโร

  เรียบเรียงและแปลโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  อ้างอิงจาก: Plasticsnews

  http://plastic.oie.go.th
  ประจำวันที่ 9 มกราคม 2555