ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > ความภาคภูมิใจของเรา บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด

ความภาคภูมิใจของเรา บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึก รณรงค์ความสะอาด ได้สนับสนุนในโครงการสร้างถังขยะของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการจัดของสถาบันพลาสติก