ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > พาณิชย์ดันอุตฯ การพิมพ์-บรรจุภัณฑ์ ผนึกตลาดอาเซียน

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยอุตสาหกรรมการพิมพ์-บรรจุภัณฑ์ ผนึกอาเซียนมูลค่าตลาด 5 แสนล้านบาท ขยายตัวต่อเนื่อง ชี้แนวโน้มผลิตสินค้ารักษ์โลก

  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ว่า มุ่งสู่การเป็น ศูนย์กลางการพิมพ์ของอาเซียนที่คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดรวมไม่น้อยกว่า 3 แสนล้านบาท หากรวมทั้งระบบจะมีมูลค่าตลาดกว่า 5 แสนล้านบาทครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า 3,400 ราย โดยเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลากหลายภาคส่วน ทั้งโรงพิมพ์ อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ, สื่อ-ทั้งที่เป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร, ธุรกิจโฆษณา ออกแบบ และ ธุรกิจการกระจายสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ในภาคการผลิตสินค้าต่างๆ ด้วย อาทิเครื่องสำอาง อาหาร ฯลฯ

  มูลค่าของตลาดภาพรวมขยายตัวต่อเนื่องราว 10% แม้ธุรกิจการพิมพ์จะได้รับผลกระทบจากสื่อดิจิตอลที่แพร่หลายมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมยังมีการเติบโตอยู่ การเติบโตของการพิมพ์บรรจุภัณฑ์เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ กระแสการแข่งขันด้วยการสร้างแบรนด์ที่หลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอาหารนำมาใช้ เช่น ร้านกาแฟ ซึ่งต้องมีแก้วหรือภาชนะที่พิมพ์ลายและโลโก้ของร้าน อีกปัจจัย คือบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ

  ทั้งนี้แนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์ของโลก โดยเฉพาะชาติตะวันตกมีเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าที่ทำจากพลาสติกชีวภาพ แทนพลาสติกจากปิโตรเลียม เพราะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างชาติยอมรับในจุดแข็งในด้านคุณภาพการพิมพ์และมีนักออกแบบที่นานาชาติให้ความยอมรับ แนวโน้มจะเติบโตในส่วนของสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กระดาษ พลาสติก รวมถึงสินค้าบรรจุภัณฑ์สามารถเข้าไมโครเวฟได้ อย่างสินค้าพร้อมรับประทานในร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งรวมถึงนวัตกรรมด้านการพิมพ์แบบสกรีน ที่สร้างพื้นผิวและลวดลายที่มีมิติของการมอง ทั้งในแบบนูนต่ำ หรือรูปแบบที่เหมือนจริง ทำให้เกิดดีไซน์ที่แปลกตา สามารถพิมพ์ลงไปบนวัสดุหลากหลายได้ทั้ง การใช้หมึกพิมพ์ด้วย Soy Ink เป็นนวัตกรรมทางการพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ตัวหมึกผลิตจากนำมันถั่วเหลืองผสมกับนำมันพืชแทนน้ำมันปิโตรเลียม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนางนันทวัลย์ กล่าว

  นอกจากนี้คาดว่า สื่อสิ่งพิมพ์จะมีการอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) จากความต้องการสิ่งพิมพ์ภาษา อังกฤษของผู้อ่านชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในไทยด้วยเหตุนี้คาดว่าในปี 2558 ตลาดจะขยายตัวไม่น้อยกว่า20% จากมูลค่าตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านพม่า ลาว กัมพูชาและเวียดนาม จะเป็นตลาดหลัก ซึ่งภาคเอกชนมีความสนใจจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์และวางรากฐานความร่วมมือด้านต่างๆ ประกอบกับอุตสาหกรรมการพิมพ์มีศักยภาพ แต่ยังไม่มีการลงทุน เพื่อรองรับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ

  การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับแทบทุกคลัสเตอร์ นอกจากจะมีประวัติศาสตร์ของการพิมพ์ของไทยมีมายาวนาน สามารถย้อนกลับไปได้ถึง ปลายกรุงศรีอยุธยา เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย และคุณภาพของงานพิมพ์ของไทย ไม่ด้อยไปกว่าของโรงพิมพ์ในประเทศชั้นนำในยุโรป รวมทั้งยังสามารถสร้างนวัตกรรมการพิมพ์เป็นของตัวเองได้อีกด้วย มีองค์ประกอบของอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ

  อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของเพื่อนบ้าน อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบกระดาษใหญ่ที่สุดในอาเซียน ในอนาคตผู้ที่ผลิตกระดาษรายใหญ่ของโลกจะเป็นประเทศจีนและอินโดนีเซีย หากมีการขยาย เป็น ASEAN+3 เป็นผลดีสำหรับประเทศไทยในการนำเข้าวัตถุดิบจากต้นทุนที่ลดลง มาเลเซียได้เปรียบไทยเรื่อง ประสิทธิภาพด้านการผลิต มีต้นทุนพลังงาน ราคาน้ำมันที่ต่ำกว่าไทย ทำให้มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่าด้วยรวมถึงมีระบบการขนส่งที่ทันสมัย แต่ตลาดภายในประเทศของมาเลเซีย มีจำนวนน้อยกว่าไทย 3 เท่า ขณะที่สิงคโปร์มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการพิมพ์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างชาติมาตั้งแต่ สมัยประกาศเอกราชใหม่ๆ อีกทั้งได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์การขนส่ง รวมถึงรัฐให้การสนับสนุนทางด้านภาษี

  นสพ.ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
  ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2556