ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > ศูนย์ควบคุมมลพิษจากพลาสติกในน้ำ

    ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (The Center for Biological Diversity) เรียกร้องให้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency: EPA) กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกที่มีต่อน้ำทะเลตามพระราชบัญญัติน้ำสะอาด คำร้องนี้ยื่นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมโดยขอให้ EPA เริ่มควบคุมคุณภาพน้ำในระดับชาติโดยการสร้างเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพน้ำสำหรับแก้ไขปัญหามลพิษจากพลาสติก และยังขอให้ EPA เผยแพร่ข้อมูลด้านมลพิษเพื่อเป็นแนวทางของรัฐในการตรวจสอบและป้องกันการเกิดอันตรายจากพลาสติก ข้อเรียกร้องดังกล่าวเน้นให้เห็นมลพิษในมหาสมุทรและให้มีความเข้มงวดในการจัดการพลาสติกขนาดเล็กในมหาสมุทรและบนชายหาด

    Emily Jeffers ทนายความขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร Francisco-based national กล่าวว่า “พลาสติกให้ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันสำหรับมนุษย์ แต่เป็นโทษประหารชีวิตสำหรับนกทะเล เต่าทะเลและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในมหาสมุทร มหาสมุทรของเราเป็นที่ทิ้งพลาสติกจากร้านขายของชำ ฝาเครื่องดื่ม ขวดน้ำและห่อลูกอม ถึงเวลาสำหรับ EPA ที่จะก้าวเข้ามาจัดการกับวิกฤติการณ์ครั้งนี้” คำร้องนี้ได้อ้างว่าขยะพลาสติกคิดเป็น 50-80% ของขยะที่ลอยอยู่ในทะเลและถูกทิ้งอยู่บนชายหาด ในพื้นที่ Los Angeles เพียงแห่งเดียวมีขยะพลาสติก 20 ตัน เศษพลาสติกดังกล่าวได้แก่ถุงใส่ของชำ หลอดและขวดโซดา สิ่งเหล่านี้จะลงไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิกทุกวัน ปัญหามลพิษพลาสติกในมหาสมุทรเป็นสิ่งที่อันตรายและมีจำนวนมากในช่วงปี 2543 และ 2553 เนื่องจากช่วงเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมามีการผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี มลพิษพลาสติกอย่างน้อย 267 ชนิดสามารถทำให้ปลาได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเนื่องจากเกิดอันตรายในลำไส้ เมื่อสัตว์ทะเลขนาดเล็กกินพลาสติกสัตว์เหล่านั้นจะตายลงเนื่องจากเกิดอาการหลอดอาหารอุดตันหรือไม่ทำให้ปลาเกิดการอยากอาหาร ดังนั้นควรมีข้อจำกัดปริมาณพลาสติกว่าควรอยู่ที่ชนิดละ 1 ลูกบาศก์เมตร เศษพลาสติกเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าปัญหาของรัฐและปัญหาระดับท้องถิ่น จึงต้องพยายามร่วมกันจัดการน้ำสะอาดในระดับชาติ

    เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย http://plastic.oie.go.th
    อ้างอิงจาก Plastics News