ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > ปัญจวัฒนาพลาสติก ทุ่ม 566 ลบ.ขยายธุรกิจ

  นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) หรือ PJW เปิดเผยว่า บริษัทได้อนุมัติเงินลงทุน 566 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างและสั่งซื้อเครื่องจักรที่โรงงานของบริษัท สาขาจังหวัดชลบุรี , โครงการส่วนขยายอาคารคลีนรูม และสั่งซื้อเครื่องจักร และก่อสร้างอาคารคลังสินค้าที่โรงงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่สาขาจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และทยอยนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ตั้งแต่ปี 2555 ไปจนถึงปี 2558

  ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าว เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและชิ้นส่วนยานยนต์ ที่คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตเกินกว่า 30-50% ต่อปี รวมถึงเป็นการบริหารต้นทุนการผลิต โดยการลงทุนเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการพึ่งพาแรงงาน

  อีกทั้งยังเป็นการลงทุนเครื่องจักรและอาคารใหม่ เพื่อเข้ารับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน BOI เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอีกด้วย สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ มาจากเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ที่ได้รับชำระจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 200 ล้านบาท ที่เหลือจะเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  "การลงทุนครั้งนี้ ถือเป็นการขยายกำลังการผลิตในเฟสที่ 2 จากเฟสแรกที่เราเริ่มรับรู้รายได้แล้วตั้งแต่ไตรมาส 1/2555 ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันรายได้ของ PJW ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบริษัทตั้งเป้าว่าในปี 2560 ยอดขายของเราจะขึ้นไปแตะ 3,500 ล้านบาท หรือเติบโตกว่าเท่าตัวจากปัจจุบัน" นายวิวรรธน์กล่าว

  นายวิวรรธน์ ยังได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ว่าสามารถทำรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมกับคาดการณ์ว่ารายได้รวมของ PJW ในปีนี้ มีโอกาสเติบโตได้ถึง 25% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่ารายได้ปีนี้จะเติบโต 20% จากปีก่อนที่มีรายได้ประมาณ 1,640 ล้านบาท เนื่องจากมียอดคำสั่งซื้อ หรือ ออร์เดอร์ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การขยายกำลังการผลิตและซื้อเครื่องจักร สามารถดำเนินการได้ตามแผนโดยไม่ล่าช้า

  ส่วนความคืบหน้าการเจรจาหาลูกค้ารายใหม่ในประเทศจีน ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก โดยจะมีการทำสัญญาสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์จาก PJW ในปีหน้า ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เร่งติดตาม และปฎิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของประเทศจีนอย่างเคร่งครัด

  ปัจจุบัน PJW มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น . ชิ้นส่วนยานยนต์ , บรรจุภัณฑ์นมเปรี้ยว , บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร โดยบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัท

  นสพ.กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2555