ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > อุตฯพลาสติกเซ็งขาดแรงงาน

  อุตฯ พลาสติกต้องการแรงงานเพิ่ม 3.5 หมื่นคน/ปี จับมือสถาบันการศึกษาพัฒนาคนเพิ่ม รับมือเออีซี

  ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายในพิธีเปิดสถาบันพลาสติก และพิธีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจโครงการความร่วมมือพัฒนาช่างเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ว่า ในปัจจุบันบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกยังขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะช่างเทคนิคด้านพลาสติก เช่น ช่างขึ้นรูปพลาสติก ช่างซ่อมบำรุงเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯลฯ ซึ่งไทยจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมพลาสติก เมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

  ทั้งนี้ การจ้างงานภายในอุตสาหากรรมพลาสติกมีอยู่ประมาณ 3.5 แสนคน และมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นปีละ 10% หรือ 3.5 หมื่นคน แต่ไทยยังมีหลักสูตรผลิตบุคลากรเฉพาะทางในอุตสาหกรรมนี้ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

  อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างสถาบันพลาสติกกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและต่อภาคการศึกษา ที่จะทำให้นักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการฝึกงานกับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสในการทำงานได้สูง

  “เด็กไทยไม่ค่อยนิยมเรียนภาคอาชีวศึกษาเท่าไหร่ แต่ปัจจุบันสายงานนี้กลับเป็นที่ต้องการในภาคการผลิต ซึ่งการเรียนช่างไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นช่างตลอดไป สามารถเติบโตเป็นผู้จัดการฝ่ายการผลิตได้ ซึ่งค่าจ้างก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้จัดการในฝ่ายบริหารหรือการตลาดเลย” ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ กล่าว

  สำหรับการเปิดเออีซีในปี 2558 เชื่อว่าอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยจะเติบโตขึ้นอย่างมาก จากปัจจุบันที่มีมูลค่าการผลิตรวมอยู่ที่ 4 แสนล้านบาท อาจจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 8 แสนล้านบาท เนื่องจากในเออีซีอุตสาหกรรมพลาสติกไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เพราะเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัวได้อย่างดี เช่น ยานยนต์ อาหาร และอิเล็กทรอนิกส์

  นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก ในเบื้องต้นจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานผลิตพลาสติก เช่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ.พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และชลบุรี

  อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันจะเดินหน้าเปิดศูนย์บ่มเพาะอีก 1 โครงการควบคู่กันไป เพื่อพัฒนาช่างเทคนิคแบบต่อยอด โดยจะนำเด็กที่จบการศึกษาสายสามัญที่ต้องการศึกษาต่อในสายวิชาชีพมาฝึกหัด โดยโครงการนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนในการอบรม และป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดได้ ซึ่งสถาบันจะร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ร่วมกันทำโครงการต่อไป
  ขณะที่การเปิดเออีซีสถาบันอยู่ระหว่างการทำโรดแมป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงคุณภาพให้ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ทุกกลุ่ม

  นสพ.โพสต์ทูเดย์
  ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2555