ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > โครงการต้นแบบการใช้ถุงขยะที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

    บริษัท Berliner Stadtreinigung (BSR) และ BASF ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบในการดำเนินโครงการต้นแบบด้านการจัดการขยะเทศบาลโดยการใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Ecovio FS) สำหรับแยกขยะอินทรีย์ (ขยะจากเศษอาหารทั่วไป) ในเดือนกันยนปี 2554 มากกว่า 21,000 ครัวเรือนในเขตเทศบาล Prenzlauer Berg และ Hellersdorf ได้รับแจกถุงแยกขยะอินทรีย์จำนวน 10 ถุงต่อครัวเรือนเพื่อทดสอบระบบการจัดเก็บขยะ นอกจากนี้ 3,700 ครัวเรือนใน Hellersdorf ยังได้รับภาชนะเก็บขยะในครัวเพิ่มอีก ภาชนะนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเก็บรวบรวมขยะและเรียงลำดับความสำคัญในการจัดเก็บขยะต่างๆได้อย่างง่ายดายขึ้น จากผลการสำรวจพบว่าประชาชนประมาณ 80% ของผู้อยู่อาศัยมีความพึงพอใจกับการใช้ถุงรวบรวมขยะอินทรีย์ และจากการทดสอบพบว่าในเมือง Prenzlauer Berg ปริมาณถุงที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในถังขยะอินทรีย์ลดลงอย่างรวดเร็ว การกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องลดลงประมาณ 37% ใน Hellersdorf ปริมาณของเสียอินทรีย์ในเขตกรุงเบอร์ลินลดลง 20%

    ถุงที่แต่ละครอบครัวรับไปใช้เพื่อเก็บขยะผลิตจากพลาสติกชนิด Ecovio FS ของบริษัท BASF ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพที่มีความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผลของโครงการต้นแบบนี้สามารถเพิ่มสุขอนามัยให้กับชุมชนมากขึ้น จากการสำรวจโดย University of Mannheim ซึ่งได้รวบรวมผลและวิเคราะห์ผลของโครงการการจัดเก็บขยะในเขตกรุงเบอร์ลิน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้คิดเป็น 80% ของประชากรทั้งหมด การสำรวจแสดงให้เห็นว่าประชนพึงพอใจหรือพึงพอใจมากกับถุงแยกขยะอินทรีย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ประชาชนประมาณ 30% ของผู้กรอกแบบสำรวจไม่เคยแยกขยะต่างๆออกจากกัน 23% ของผู้กรอกแบบสอบถาบให้ข้อมูลว่าการที่ไม่ได้แยกขยะเนื่องจากกลิ่นเหม็นของขยะ การใช้ถุงขยะ Ecovio ย่อยสลายทางชีวภาพได้ สะอาดมากกว่า มีสุขอนามัยที่ดีกว่าและไม่สับซ้อน ถุงขยะชนิดนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้ขยะส่งกลิ่นเหม็นยังป้องกันไม่ให้เกิดแมลงอีกด้วย ดังนั้นประชาชนจึงไม่ต้องนำถุงขยะ Ecovio ออกจากห้องครัวไปทิ้งทุกวัน ถุงที่ใช้ได้รับมาตรฐานยุโรป EN 13432 สำหรับพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ และเป็นไปตามมาตรฐานของเยอรมันนีด้านการจัดการขยะอินทรีย์ (German Organic Waste Regulations) ซึ่งกำหนดขึ้นในปลายปี 2554

    Frieder S?ling จากบริษัท Berliner Stadtreinigung (BSR) กล่าวว่า “สำหรับบริษัทแล้วการยอมรับถุงที่จัดจำหน่ายจากประชาชนเป็นสิ่งสำคัญมาก ถุงชนิดนี้ทำให้การเก็บขยะของเสียอินทรีย์ของประชาชนสะดวกมากขึ้น ต้นปี 2556 จะมีกระบวนการหมักของเสียและถุงที่ย่อยสลายได้เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับใช้งานกับรถบรรทุกขยะ” พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิด Ecovio FS นี้ ผลิตและพัฒนาโดยบริษัท BASF วัสดุชนิดนี้ผลิจากพอลิเมอร์ผสมระหว่าง Polyester Ecoflex FS และPLA (polylactic acid) ซึ่งเกิดจากการหมักข้าวโพด ต้องขอบคุณการนำถุงชนิดนี้ไปใช้ในโครงการนำร่องของกรุงเบอร์ลินซึ่งจะใช้วัสดุทดแทนเป็นส่วนใหญ่ในโครงการ การย่อยสลายของถุง Ecovio เกิดจากใช้เอนไซม์ของจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย กระบวนการย่อยสลายนี้จะเกิดขึ้นในโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ ผลของการหมักถุงพลาสติกชีวภาพนี้จะได้คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและชีวมวลเป็นผลิตภัณฑ์

    เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 2012-03-28
    อ้างอิงจาก Plastech: Plastics & Packaging Vortal