ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางชีวภาพ

    เม็ดพลาสติก Barex ของบริษัท Ineos ซึ่งมีบริษัท Velox เป็นผู้จัดจำหน่ายถูกนำมาใช้ผลิตภาชนะใส่เครื่องสำอางชีวภาพ เม็ดพลาสติก Barex เป็นโคพอลิเมอร์ชนิด Acrylonitrile-methyl acrylate copolymers (AMAB) สาเหตุที่พลาสติกชนิดนี้ถูกนำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์เนื่องจากมีความทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยมและมีสมบัติการป้องกันการแพร่ผ่านของก๊าซชนิดต่างๆ ได้ดี ก๊าซต่างๆ เหล่านั้นได้แก่ก๊าซออกซิเจน ก๊าซที่มีองค์ประกอบเป็นอะโรมาติก องค์ประกอบที่ระเหยได้ และสารหอมระเหยต่างๆ พลาสติกชนิด Barex สามารถป้องกันเครื่องสำอางที่บรรจุอยู่ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เครื่องสำอางชีวภาพได้แก่เครื่องสำอางจากน้ำมันผัก หรือสาร Polyphenols ที่สกัดจากองุ่น

    เมื่อสารเหล่านี้ถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ Barex จะไม่เกิดการหืน ไม่เกิดปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการและมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ Barex เหมาะสมที่จะใช้เก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการอากาศ ไม่เหมือนกับ Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH) ซึ่งมีสมบัติการป้องกันการแพร่ผ่านที่ดีคือสามารถรักษาความชุ่มชื้นของผลิตภัณฑ์ได้ดี นอกจากนี้ Barex ยังมีสมบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ EEC ในด้านการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสกับอาหารโดยตรงได้ และยังเป็นไปตามข้อกำหนดของพลาสติกที่ใช้งานด้านการแพทย์ (USP Class VI Medical Plastic) และด้านเภสัชกรรมของสหภาพยุโรป (EU pharmacopoeias) บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอื่นๆ

    เรียบเรียงโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
    อ้างอิงจาก: Plastics and Packaging - Plastech Vortal
    Link : http://bit.ly/GRFZES