ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > สนช.นำร่องใช้พลาสติกชีวภาพในบีโอไอแฟร์ 2011

  สนช.จับมือสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย นำร่องใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพในงานบีโอไอแฟร์ 2011 หวังกระตุ้นตลาดผู้ใช้ ก่อนขยายไปสู่งานแสดงสินค้าอื่น ๆ

  นายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดเผยว่า พลาสติกชีวภาพถือเป็นคลื่นลูกใหม่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมสีเขียวของประเทศ ซึ่งนอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรในไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์ชีวภาพในประเทศไทยมากขึ้น สนช. ได้สนับสนุนงบ ประมาณกว่า 1.9 ล้านบาทให้สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ในการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมาใช้ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-20 มกราคม 2555 ซึ่งถือเป็นการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ มาใช้ในงานแสดงสินค้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ก่อนที่จะขยายไปสู่งานแสดงสินค้าอื่น ๆ

  ด้านนายพิพัฒน์ วีระถาวร นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย กล่าวว่า สมาคมและสนช.ได้สนับสนุนส่วนต่างในการผลิตให้กับสมาชิกฯ ทำให้สามารถจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกชีวภาพ เช่น จาน ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ รวมถึงถาดพลาสติกให้กับผู้ประกอบการในราคาที่เพิ่มจากพลาสติกทั่วไปไม่เกิน 20 % จากราคาพลาสติกชีวภาพทั่วไปในท้องตลาดที่มีราคาสูงกว่า 30-40 % ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ในการนำร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นคาดว่าจะใช้ภายในศูนย์อาหารของงาน กว่า 50 % หรือประมาณ 2 ล้านชิ้น

  สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ในงานนี้จะเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้100 % โดยจะติดสัญลักษณ์พิเศษ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถคัดแยกและทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ ก่อนที่จะนำไปกำจัดอย่างเป็นระบบ โดยขยะดังกล่าวจะมีการนำไปแปรรูปผ่านกระบวนการหมักเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับปลูกต้นไม้ต่อไป

  นสพ.เดลินิวส์
  ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555