ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


News Events

News & Events > สถานการณ์ส่งออกของจีนจะพบกับความยากลำบากมากขึ้นในปี 2555

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีนยอมรับว่าสถานการณ์ส่งออกของจีนจะพบกับความยากลำบากมากขึ้นในปี 2555 เนื่องจากอุปสงค์ต่ำและการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งนี้ผู้ส่งออกรายใหญ่อื่นๆในต่างประเทศจะยังคงแข่งขันกับจีนได้อย่างแข็งแกร่ง และประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศก็จะแย่งส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานสูง เนื่องจากต้นทุนแรงงานในจีนสูงขึ้น ทั้งนี้ สถิติชี้ให้เห็นว่า นับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีที่แล้วเป็นต้นมา ส่วนแบ่งตลาดสำหรับสินค้าส่งออกของจีนไปยังสหรัฐ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นลดลง 1.3%, 1% และ 0.6% ตามลำดับ ซึ่งส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรายใหญ่ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น และสินค้าพลาสติก

    นสพ.ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
    ประจำวันที่ 12 มกราคม 2012