ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > บทความ ช้อปปิ้งด้วยรักและห่วงใยในผืนโลก

  "ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกจะดีกว่ากัน"    
  ปัจจุบันเมื่อเราจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้ ไม่ว่าจากร้านแผงลอยเล็กๆ หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่โตคนขายก็จะใส่ของ
  เหล่านนั้นในถุง ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษให้เราหิ้วกลับบ้าน เราคงไม่ทันคิดว่าถุงเหล่านี้ส่วนใหญ่กลาย
  เป็นขยะในอีกไม่กี่นาทีข้างนาที ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่พูดกันมาก
  นั้นก็คือ ภาวะโลกร้อนทำให้เราตื่นตัวเรื่อง
  สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตามองค์กร และภาคส่วนต่างๆหันมา
  ให้ความสำคัญทางด้านนี้กันมากขึ้น  เกิดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆมากมาย หนึ่งอย่างที่เราเห็นกันมาก และเป็นสิ่งที่ทุกคน
  ให้ความสนใจนั้นคือ ลดการใช้ถุงพลาสติก   หันมาใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน  แต่ในความเป็นจริงแล้ว พฤติกรรมการใช้ถุง
  ก็ยังไม่ลดลง


                              เรามาดูกันถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกจะดีกว่ากัน
                
     ถุงพลาสติกดูใช้ง่ายและทนทานกว่าถุงกระดาษ แต่ถุงพลาสติกนั้นไม่ย่อยสลายหรือย่อยสลายยากหากมันถูก
  ทิ้งในกองขยะ หรือแหล่งน้ำ จะใช้เวลาในการย่อยสลาย ให้หมดถึงประมาณ 400 ปี ถุงพลาสติกยังผลิตขึ้นมา
  จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือน้ำมัน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ร่อยหรอลงทุกขณะ และสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้  

    ถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นขยะลงในน้ำ จะไหลลงสู่ทะเลเป็นอันตรายและคร่าชีวิตสัตว์น้ำไปเป้นจำนวนมาก เนื่องจากกลืนกินถุงเข้าไป

    ปัจจุบันเ็ป็้นที่น่ายินดีที่มีห้างสรรพสินค้านำเอาถึงพลาสติกที่ย่อยสลายได้(biodagradable) มาใช้ ถุงพลาสติกชนิดนี้ ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีทางชีวของแบคทีเรียกับคาร์โบไฮเดรต โดยหลักการ ถุงชนิดนี้จะย่อยสลายไปภายในเวลาเพียง
  ไม่กี่เดือนเมื่อถูกแสงอาทิตย์ แต่ถ้าไม่ถูกแสงอาทิตย์ซึ่งอาจจะถูกถึงในกองขยะที่ทับถมนั้น
  ถุงพลาสติกชนิดนี้ก็จะไม่ย่อยสลายเช่นกัน

    ถุงกระดาษนั้นเมื่อเป็นขยะในดินจะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ ไม่เป็นปัญหาในระยะยาวเหมือนถุงพลาสติก แต่กระบวนการผลิตมันขึ้นมานั้นจะต้องตัดต้นไม้เพื่อมาทำเยื่อกระดาษ และปล่อยคลอรีนเป็นของเสียลงสู่ลำน้ำ
  เป็นจำนวนมาก

    ถุงกระดาษที่เราใช้บางส่วนผลิตขึ้นมาจากกระดาษที่ใช้แล้วหรือส่วนผสมของกระดาษที่ใช้แล้ว บางครั้งก็เป็น
  ถุงสีน้ำตาล บางครั้งก็เป็นสีขาวที่ผ่านกระบวนการฟอกสี แต่ประเทศไทยยังไม่มี
  การระบุว่าถุงกระดาษใบไหนที่ผลิตมาจากกระดาษที่ใช้แล้วบ้าง


  เราจะทำอะไรได้บ้าง 


    ไม่ใช้ทั้งถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกในกรณีที่เราซื้อของเพียงเล็กน้อย หรือที่เราสามารถถือได้
  ควรบอกปฏิเสธถุงจากคนขาย

    นำมาใช้ใหม่ไม่ควรทิ้งโดยทันที ควรเก็บรวบรวมถุงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ควรแยกถุงพลาสติก
  ที่สามารถย่อยสลายได้ออกจากถุงที่ไม่สามารถย่อยสลายเพราะถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้จะเป็น
  ปัญหาต่อการนำถุงพลาสติกทั่วไปที่จะไปรีไซเคิล

    ถ้าเป็นไปได้ทุกครั้งของการจ่ายตลาดหรือซื้อของให้ใช้ตะกร้าหรือถุงผ้า เพื่อช่วยลดการใช้ถุง

   ควรสนับสนุนการใช้ถุงพลาสติก หรือถุงกระดาษที่ผลิตขึ้นมาจากพลาสติกหรือกระดาษเก่า โดยกระบวนการรีไซเคิล
  ผูู้็ผลิตและร้านค้าก็จะหันมาใช้ถุงแบบนี้กันมากขึ้นและใช้กันอย่างกว้างขวาง

  ที่มา www.paper4trees.org