ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ปตท.เคมิคอลร่วมกับโครงการหลวง และสกว. วิจัยใช้พลาสติกชีวภาพเพื่อการเกษตร

  กรุงเทพฯ  10  ม.ค. -  หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการวิจัย การพัฒนาพลาสติกชีวภาพเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

  ทั้งนี้ นายวีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  และนาย สวัสดิ์  ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมลงนาม  เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ สำหรับการเพาะปลูกพืชผักและพืชเกษตรอื่น ๆ ซึ่งมีการนำพลาสติกไปใช้เป็นถุงเพาะพันธุ์พืช ถุงปลูก และพลาสติกคลุมดินในพื้นที่การเกษตรของโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการเกษตรช่วยเพิ่ม คุณภาพผลผลิตและยกระดับสินค้าทางการเกษตรของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวที โลก

  นายวีรศักดิ์  กล่าวว่า การวิจัยพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อเป็นวัสดุในการเพาะปลูกช่วยในการเพิ่มผลผลิตพืชผลแก่เกษตรกร และลดภาระการกำจัดขยะ เป็นการส่งเสริมแนวทางใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก่ภาคเกษตรของไทย นอกจากตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล สร้างศักยภาพใหม่แก่ภาคการเกษตรแล้ว ยังสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ในทางธุรกิจและสังคมไปร่วมกัน

  สำหรับโครงการนี้เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยของ สกว. และทีมนักวิจัยของ ปตท.เคมิคอล เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร โดยเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตและก้าวไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมยุคใหม่ที่มีความสามารถ การแข่งขันในตลาดโลก ก่อให้เกิดการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีการใช้พลาสติกในการเกษตรหลากหลายรูปแบบ เช่น ทำพลาสติกคลุมดิน สร้างโรงเรือนพลาสติก กระถางเพาะปลูก คลุมแปลงผักไฮโดรโปนิกส์และไร่สตรอเบอร์รี่ .-สำนักข่าวไทย

   ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  www.mcot.net