ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ไออาร์พีซี-สวทช.จับมือพัฒนางานวิจัย

  กรุงเทพฯ 7 ม.ค. - ในวันนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาของไออาร์พีซีที่ดำเนินการมาแล้ว และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญให้มาพัฒนาเม็ด พลาสติกที่มีการวิจัยไว้แล้ว

  นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี กล่าวว่า ทาง สวทช. จะเข้ามาช่วยวิจัยและพัฒนาต่อยอด 5 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ โครงการกรีนเอบีเอส ที่บริษัทคิดค้นสำเร็จเป็นรายแรกของโลก โดย สวทช. จะวิจัยและพัฒนาเพิ่มคุณภาพของยางพาราให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับยางสังเคราะห์ มากขึ้น เพื่อเพิ่มการทดแทนยางสังเคราะห์ให้ได้ถึงร้อยละ 50 จากที่ไออาร์พีซีทดแทนได้ร้อยละ 20 โครงการ EPS for Construction การนำโฟมผสมคอนกรีต เป็นวัสดุก่อสร้าง ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน โดย สวทช. จะช่วยพัฒนาชิ้นงานให้บางและเบา เพิ่มคุณสมบัติการเป็นฉนวน ไม่ติดไฟ

  โครงการ WPC การผลิตเม็ดพลาสติคผสมขี้เลื่อย ซึ่งมีส่วนรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการตัดต้นไม้ และลดการใช้พลาสติกร้อยละ 70 สวทช. จะพัฒนางานขึ้นรูปพลาสติก เช่น เก้าอี้ เป็นต้น โครงการเคมีทดแทน ที่ใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันดิบในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันเครื่อง ด้วยการเติมไฮโดรเจนลงไป สวทช. จะวิจัยพัฒนาให้คุณภาพน้ำมันเหมาะสมกับการเป็นน้ำมันหล่อลื่นและโครงการ ACETYLENE BLACK คือการนำก๊าซ ACETYLENE   มาเผาเพื่อให้ได้เขม่าดำในอุตสาหกรรมถ่านไฟฉาย สวทช. จะช่วยเพิ่มคุณภาพเขม่าให้สูงขึ้น จนนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโซลาเซลและแบตเตอร์รี่รถยนต์ในที่สุด

  ด้านนายทวีศักดิ์  กออนันตกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเพิ่มศักยภาพด้านการ วิจัยแลพัฒนาของประเทศให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศขับเคลื่อนสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานความรู้ และก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน –สำนักข่าวไทย
   

   ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  www.mcot.net