ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > 9 อุตสาหกรรมเจอหนัก


  9 อุตสาหกรรมเจอหนัก

  ผลสำรวจ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบการเมืองถึง 86% หนักสุด 43.4%

  นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยการสำรวจผลกระทบจากปัญหาการเมืองต่ออุตสาหกรรมใน 9 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก รวม 300 บริษัทเป็นรายใหญ่ 100 บริษัท เอสเอ็มอี 200 บริษัท ปรากฏว่าผู้ประกอบการ 86% ได้รับผลกระทบ ส่วนอีก 14% ไม่ได้รับผลกระทบ

  กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีถึง 43.4% และได้รับผลกระทบน้อย 56.6% โดยกลุ่มที่เน้นการขายในประเทศได้รับผลกระทบมาก 39.2% ขณะที่ผู้ส่งออกได้รับผลกระทบมากถึง 49.1%

  กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่สำรวจประกอบด้วย กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ กระดาษและสิ่งพิมพ์ เคมีภัณฑ์ ยางและพลาสติก เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และชิ้นส่วน

  ทั้งนี้ กลุ่มที่ระบุว่าได้รับผลกระทบมากเกินกว่า 50% ได้แก่กลุ่มสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า

  “ผลกระทบหลักคือ ลูกค้าลดคำสั่งซื้อเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในธุรกิจ คิดว่าธุรกิจไม่สามารถขนส่งสินค้าได้” นายกสมชาย กล่าว

  ผู้อำนวยการ สศอ.กล่าวว่าผู้ประกอบการยังเห็นว่าถ้าปัญหาการเมืองจบได้ในปลายไตรมาสแรกคาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งปี 2557 จะลดลง 11.2% แต่หากยืดเยื้อต่อไปและยุติในช่วงสิ้นไตรมาส 2-3 หรือ 4 จะส่งผลให้ผลผลิตลดลง 14.4, 18.8 และ 27.2% ตามลำดับ แต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบให้เกิดการว่างงานมากขึ้น เพราะตอนนี้หลายอุตสาหกรรมยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอ ยานยนต์ ที่ยังขาดช่างจำนวนมาก

  นายสมชาย กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการต้องการให้จัดการปัญหาการเมืองโดยเร็ว 63.4% เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน 18.6% อยากให้เร่งแก้ปัญหาภาพลักษณ์ของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่าง ชาติ 10.4% อยากให้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ลดดอกเบี้ย และ 7.6% ต้องการให้รัฐเร่งพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

  นสพ.โพสต์ทูเดย์
  ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2557