ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ก.วิทย์ ดันไทยผลิตเครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพ

  ก.วิทย์จับมือบริษัทในเครือ ปตท. สาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลักดันการพัฒนาเครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพ เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงอุปกรณ์ราคาแพง

  ดร.พรชัย รุจิประภา อดีตปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ISO 13485 สู่การใช้งานจริง

  ทั้งนี้อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่นำทางแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ของประเทศ ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของประเทศ ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยครอบคลุมการพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ดูดซึมได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และการนำผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานไปสู่การใช้งานจริง

  ด้าน ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม นักวิจัยจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ทีมวิจัยได้วิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพมาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยสามารถผลิตได้ในระดับห้องปฏิบัติ ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดไปสู่การผลิตเพื่อใช้งานจริง โดยมีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นผู้สนับสนุนในการทำวิจัย ซึ่งมช.จะเป็นผู้คิดค้นสูตรพลาสติกชีวภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เช่น สกรูในการยึดเชื่อมกระดูก ที่สามารถใช้ทดแทนสกรูจากไททาเนียม การผลิตเป็นท่อนำประสาทที่เดิมทำจากซิลิโคน รวมถึงการผลิตเป็นไหมละลายหรือไหมที่ย่อยสลายได้เองในการเย็บแผล ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ปัจจุบันต้องนำเข้าและมีราคาสูงมาก หากสามารถผลิตได้เองจะช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า 5 เท่า และจะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ได้อย่างทั่วถึง.

  นสพ.เดลินิวส์
  ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2555