ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ‘ปิโตรเคมี’ แนวโน้มสดใสพีทีทีแทงค์เดินหน้าเต็มสูบ

  นายวิชา จุ้ยชุม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (บริษัท ในกลุ่มปตท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ท่าเรือเฟส 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความยาวหน้า ท่า 130 เมตร ความลึก 10.7 เมตร รับเรือได้ขนาด 5,000 ตัน คาดว่าแล้วเสร็จและสามารถเปิดบริการได้ในเดือนตุลาคม 2555 โครงการท่าเทียบเรือและคลังฯ เฟส 2 เป็นท่าเรือสำหรับจ่าย LPG NGL Methanol BDO และ Solvent ซึ่งใช้เงิน ลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท เพื่อรอง รับปริมาณการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่ม ปตท. ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

  “โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือฯ ที่ 2 นอกจากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นแล้ว ยังจะช่วยให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอีกด้วย”

  การขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มปตท. ได้ดำเนินการอย่างมีศักยภาพต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ “บ.พีทีที แทงค์” ได้ยึดนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่าย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

  อย่างไรก็ตาม นายวิชายังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และแนวโน้มในปี 2556 ว่า ยังคงมีการเติบโตที่ดี มีแนวโน้มสดใส ถึงแม้ว่า ในช่วงต้นปีมีการชะลอตัวไปบ้าง แต่ต่อมาความต้องการวัตถุดิบเม็ดพลาสติกมีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีดีขึ้น

  “ผมมองว่า ไบโอพลาสติกทั้งหลาย เป็นเทรนด์ของ ปตท. โดยที่ ปตท. ได้เตรียมพื้นที่ 1,500 ไร่ ที่นิคมอุตสาหกรรม เอเชียเพื่อรองรับไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ”

  นสพ.สยามธุรกิจ
  ประจำวันที่ 22-25 กันยายน 2555