ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > บีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน14 โครงการใหญ่จ่อลงทุน7.6หมื่นล้านบาท

  ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนรวม 14 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 76,416.7 ล้านบาท โดยกิจการขนส่งทางอากาศได้รับความสนใจสูงสุด การบินไทย-นกแอร์-การบินกรุงเทพ เตรียมจัดหาเครื่องบินรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งเส้นทางในประเทศ และต่างประเทศ มูลค่ารวมกว่า 46,382.4 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม กำลังผลิตปีละ203,500 ตัน และโยเกิร์ต กำลังผลิต ปีละประมาณ 39,300 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,150 ล้านบาท อยู่ที่ จ.สระบุรี

  2. บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด ผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็ง (HARDBOARD) กำลังการผลิต 100,000 ลูกบาสก์เมตรต่อปี โดยใช้วัตถุดิบหลักจากเศษไม้ยูคาลิปตัส เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,650 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครราชสีมา

  3. บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผลิตยางยานพาหนะ ประกอบด้วย ยางสำหรับรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ล้อยางตันสำหรับรถยกในงานอุตสาหกรรม และแผ่นยางตีนตะขาบสำหรับเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร กำลังการผลิต รวมมากกว่า 600,000 เส้นต่อปี เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,960 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

  4. บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ขยายการผลิตหม้อน้ำรถยนต์ (RADIATOR) กำลังการผลิต ปีละประมาณ 1,800,000 ชุด และชิ้นส่วนหม้อน้ำรถยนต์ ปีละประมาณ 41,050,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,148 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  5. บริษัท ซัมมิท โอโตซีทอินดัสตรี จำกัด ขยายการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานพาหนะ กำลังการผลิตรวมปีละประมาณ 19 ล้านชิ้น ประกอบด้วย เบาะรถยนต์ แผงบังแดด และแผ่นกันร้อนและกันเสียง เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,224 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  6. บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปสำหรับยานพาหนะ เช่น ประตูรถยนต์ และชิ้นส่วนตัวถัง กำลังการผลิตปีละประมาณ 5,550,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,218 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จังหวัดฉะเชิงเทรา

  7. บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด ขยายการผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรเพื่อการเกษตร และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ กำลังการผลิตปีละประมาณ 6,000,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,312 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

  8. บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่ ไขพาราฟินความบริสุทธิ์สูง (Hard Wax) ซึ่งใช้ผลิตเทียนหอม และไขพาราฟินเหลว (Soft Wax) ใข้ผลิตสารเคลือบเฟอร์นิเจอร์ กำลังการผลิตรวม 62,000 ตันต่อปี เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,085 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชลบุรี

  9. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ PP RESIN และ PP COMPOUND เพื่อนำไปใช้สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อาหาร ชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยายนต์ และชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า กำลังการผลิตปีละประมาณ 150,000 ตัน เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,255.9 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

  10. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ PHENOL กำลังผลิตปีละประมาณ 301,125 ตัน และ ACETONE กำลังผลิตปีละประมาณ 186,700 ตัน เพื่อใช้ในการผลิตเม็ดพลาสติก Polycarbonate และ MMA เป็นต้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 10,031.4 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตะพุด) จังหวัดระยอง

  11. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขยายกิจการขนส่งทางอากาศ โดยจัดหาเครื่องบินใหม่แบบ B777-300 ER ความจุผู้โดยสารลำละ 348 ที่นั่ง จำนวน 2 ลำ สำหรับเส้นทางในภูมิภาคเอเซียเป็นหลัก เงินลงทุนทั้งสิ้น 8,501.8 ล้านบาท

  12. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขยายกิจการขนส่งทางอากาศ โดยจัดหาเครื่องบินใหม่แบบ A 380-800 ความจุผู้โดยสารลำละ 507 ที่นั่ง จำนวน 3 ลำ เพื่อทำการบินให้ครบคลุมเส้นทางในทวีปยุโรป เงินลงทุนทั้งสิ้น 23,371.6 ล้านบาท

  13. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด ขยายกิจการขนส่งทางอากาศ โดยจัดหาเครื่องบินแบบ ATR 72-500 ความจุผู้โดยสารลำละ 72 ที่นั่ง และ 66 ที่นั่ง จำนวน 2 ลำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเส้นทางในประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภาคเหนือไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ ไปภาคเหนือ และกรุงเทพฯ ไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินลงทุนทั้งสิ้น 852 ล้านบาท

  14. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ขยายกิจการขนส่งทางอากาศ โดยจัดหาเครื่องบินใหม่ 20 ลำความจุผู้โดยสารรวม 2,753 ที่นั่ง เพื่อรองรับการขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2556-2558 อาทิ อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม รวมทั้งเพื่อเสริมเส้นทางการให้บริการภายในประเทศ อาทิ กรุงเทพ-สมุย เงินลงทุนทั้งสิ้น 13,657 ล้านบาท

  นสพ.สยามธุรกิจ
  ประจำวันที่ 15-18 กันยายน 2555