ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ไฮเทคฯผุดนิคมกบินทร์บุรีหนีน้ำ

  นิคมฯไฮเทค หนีน้ำท่วมกำทุนกว่าพันล้าน เปิดตัว"ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล ปาร์ค"เขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่ปราจีนบุรี ต้นสิงหาคมนี้ พัฒนาเฟสแรก 1,100 ไร่ ต้อนนักลงทุน 50 รายลงพื้นที่ด่วน ก่อนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะลดลงปีหน้า เผยส้มหล่นพื้นที่ศึกษาอีไอเอแล้ว หลังรับช่วงต่อจากกลุ่ม"เอบิโก้แลนด์"ที่เลิกกิจการไป จึงเริ่มก่อสร้างได้ทันทีปีนี้

  นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค(บ้านหว้า) จ.พระนครศรีอยุธยา ให้สัมภาษณ์"ฐานเศรษฐกิจ"ว่าในต้นเดือนสิงหาคม2555 นี้ บริษัทจะเปิดตัวเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่ เป็นการลงทุนพัฒนาพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ขนาดพื้นที่เฟสแรก 1,100 ไร่ ลงทุนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท เป็นพื้นที่ดอน ไม่มีปัญหาน้ำท่วม โดยเขตอุตสาหกรรมแห่งใหม่จะอยู่ภายใต้ชื่อโครงการ " ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล ปาร์ค" พร้อมกับมีพิธีเซ็นสัญญาซื้อ-ขายที่ดินให้กับลูกค้ารายใหญ่จำนวน 2 รายที่นำร่องเข้ามาซื้อพื้นที่แห่งใหม่นี้ ในขนาดพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ขึ้นไป

  -เร่งต้อนทุนลงไฮเทค กบินทร์
  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วน 85%และอีก 15% จะเป็นกลุ่มเพื่อนในแวดวงธุรกิจด้วยกัน เป็นเขตอุตสาหกรรมที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน โดยผู้ร่วมทุนทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ากบินทร์บุรีจะเป็นทำเลทอง ด้านการลงทุนที่เหมาะสมและจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนในอนาคตนี้ เพราะอยู่ในทำเลที่เป็นเมืองหน้าด่านของภาคอีสานตอนล่างและอยู่ในพื้นที่ใกล้ชายแดนกัมพูชา อยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรม 304 และเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เป็นพื้นที่เขต 3 ที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) มีระยะทางจากกรุงเทพฯถึงโครงการ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง

  "โครงการนี้จะเริ่มดำเนินการพัฒนาพื้นที่และเริ่มงานก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและภายในปี 2556 ทั้งโครงการในเฟสแรกจะแล้วเสร็จ สามารถรองรับลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนได้จำนวน 50 ราย โดยเน้นที่การลงทุนในอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน ชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนโลหะ เป็นต้น"

  -ก่อสร้างได้ทันทีไม่ต้องทำ EIA
  นายทวิชกล่าวอีกว่า "ไฮเทค กบินทร์ อินดัสเตรียล ปาร์ค" เป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นมาในท่ามกลางที่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เริ่มมีความไม่มั่นใจว่าจะลงทุนในประเทศไทยดีหรือไม่ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ดีขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยก็เริ่มมีปัจจัยลบต่างๆเข้ามา โดยเฉพาะเริ่มมีข้อจำกัดในการเลือกพื้นที่ลงทุนมากขึ้น เพราะเวลานี้ทำเลลงทุนในพื้นที่จ.ระยองก็เริ่มใช้พื้นที่เต็มแล้ว และมีประชากรแออัด ที่สำคัญยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องปัญหามลพิษเนื่องจากเป็นศูนย์รวมในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน ในขณะที่พื้นที่ในจ.พระนครศรีอยุธยาก็เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยต่อเนื่อง

  "เดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นโครงการลงทุนทำนิคมอุตสาหกรรม ของ บจก.เอบิโก้ แลนด์ ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกิดขึ้นในจังหวะที่เศรษฐกิจไม่ดี จึงเลิกกิจการไป และบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตทฯก็เข้ามาซื้อกิจการต่อโดยสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที เนื่องจากเจ้าของเดิมได้ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ไว้แล้ว "

  -รีบลงทุนก่อนสิทธิประโยชน์ลด
  อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด มั่นใจว่า จะมีนักลงทุนจำนวนมากที่กำลังตัดสินใจลงทุนใหม่หรือขยายการลงทุน ก่อนที่มาตรการส่งเสริมการลงทุนจาก บีโอไอ จำนวนหลายแพ็กเกจกำลังจะหมดเขตยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นี้ โดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการต่ออายุแพ็กเกจดังกล่าวออกไปอีกหรือไม่

  ทั้งนี้ ข้อมูลจากบีโอไอระบุว่า มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่กำลังจะหมดเขตลง เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประกอบด้วย 4 มาตรการย่อย เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ กลุ่มกิจการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งให้สิทธิประโยชน์สูงสุดทั้งการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนาน 8 ปี โดยไม่กำหนดสัดส่วนการได้รับยกเว้นภาษี รวมถึงลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนอีก 50% นาน 5 ปี และอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้ 2 เท่าในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนาน 10 ปีนับจากวันที่มีรายได้ หรือมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่ให้การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี จากรายได้ของกิจการที่ดำเนินอยู่เดิมในสัดส่วน 70% ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน เป็นต้น

  "จากที่มาตรการจากบีโอไอและกระทรวงการคลังจะทยอยลดสิทธิประโยชน์ทางภาษีลงภายในปี 2556 นี้ จะทำให้นักลงทุนที่กำลังตัดสินใจจะลงทุนใหม่ หรือกำลังมีแผนจะขยายการลงทุน รีบตัดสินใจเร็วขึ้น หลังจากที่พื้นที่ลงทุนในประเทศไทยเริ่มมีข้อจำกัดมากขึ้น ขณะที่ราคาที่ดินก็เริ่มดีดตัวสูงขึ้นตั้งแต่ 3-4 ล้านบาท/ไร่ แต่ราคาที่ดินที่กบินทร์บุรีจะมีราคาตั้งแต่ 1.8-2.5 ล้านบาท/ไร่ ยังถูกกว่าหลายพื้นที่ " นายทวิช กล่าว

  ปัจจุบันบริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค(บ้านหว้า) จ.พระนครศรีอยุธยา ประสบผลสำเร็จเป็นรายแรกๆในการพัฒนาที่ดินเพื่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อ 20 ปีที่แล้ว บนพื้นที่ 2,500 ไร่ ขณะนี้ใช้ประโยชน์จนเต็มพื้นที่แล้ว มีลูกค้า 145 ราย มีทั้งทุนไทยและทุนต่างชาติ โดย 65% จะเป็นทุนสัญชาติญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเมื่อปี 2554 เป็น 1 ใน7 นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และล่าสุดโรงงานส่วนมากก็กลับมาเดินการผลิตได้เป็นปกติแล้ว

  -กนอ.เร่งพัฒนาพื้นที่ใหม่
  ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมอุตสาหกรรม 48 แห่ง ใน 15 จังหวัด พื้นที่รวมทั้งสิ้น 149,989 ไร่ ล่าสุดเหลือพื้นที่คงเหลือสำหรับขายหรือให้เช่าเพียง 15,640 ไร่ (ดูตาราง) โดยกนอ. มีแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ ที่จะศึกษาให้ได้ข้อสรุปภายในปีงบประมาณ 2555 (กันยายน 2555) เพื่อเร่งดำเนินการพัฒนาพื้นที่รองรับการลงทุน 2 แห่ง ได้แก่ 1.พื้นที่อุตสาหกรรมชายแดนด่านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ 2.โครงการดำเนินการหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุนในนิคมอุตสาหกรรมอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2556 ยังได้ของบประมาณ 110 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเหมาะสมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 5 โครงการ ในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครพนม นครราชสีมา และโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง

  นสพ.ฐานเศรษฐกิจ
  ประจำวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2555