ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ปัดถุงยังชีพแพงเกินจริง

    วิภาวดีรังสิต * นายจำเริญ ยุติ ธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ในฐานะรับผิดชอบสิ่งของบริจาคของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ณ สนามศุภชลาศัย กล่าวชี้แจงกรณีจัดซื้อถุงยังชีพที่ราคาแพงเกินจริงว่า หลักการในการจัดซื้อถุงยังชีพมี 2 ส่วน คือ 1. ศปภ.นำของที่ได้รับบริจาคมาบรรจุภัณฑ์ และ 2.จัดซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค และบริโภคบรรจุถุงยังชีพ ซึ่งในช่วงที่น้ำท่วมไม่หนัก ศปภ.จัดซื้อถุงยังชีพในราคาถุงละ 300 บาท แต่ต่อมาสถานการณ์น้ำหนักในหลายๆ พื้นที่ ศปภ.จึงต้องจัดซื้อถุงยังชีพถุงละ 500 บาท ส่วนการจัดซื้อถุงยังชีพ 800 บาทต่อถุง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระ ทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีนโยบายจัดซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภค-บริโภคที่เน้นปริมาณและคุณภาพ ผู้ประสบอุทกภัยสามารถประทังชีวิตอยู่ได้หลายวัน จึงทำให้ราคาแพง

    "มีการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากสื่อมวลชนบางแขนงนำถุงยังชีพที่ราคาต่ำ 300 บาท มาเปรียบเทียบกับถุงยัง ชีพราคา 800 บาท ซึ่งมีปริมาณและคุณภาพแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เช่น ข้าวกระป๋องปรุงสำเร็จรูปที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้หลายวัน และจำนวนอาหารภายในถุงประชาชนเก็บไว้บริโภคได้ถึง 10 วันเป็นอย่างน้อย" นายจำเริญกล่าว

    นายจำเริญระบุว่า ถุงยังชีพราคา 800 บาทต่อถุง จะจัดซื้อเพิ่มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการและชี้แจง แต่ ศปภ.ยังคงดำเนินการผลิตถุงยังชีพราคา 500 บาทเพิ่มเติม และได้ยุติการซื้อถุงยังชีพ 300 บาทแล้ว.