ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > พณ.ปรับเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาดใหม่ ยอดขาย 500 ลบ./ปีขึ้นเข้าข่ายผูกขาด

    นายอนุรุทธิ์ โค้วคาสัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการกำหนดเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้กำหนดเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด ตามมาตรา 25 พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 เป็นเกณฑ์เดียวที่ใช้กับทุกธุรกิจ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าเกณฑ์ต้องมียอดขายตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป จากเดิมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ดูแลการผูกขาดได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้อยู่ระหว่างนำเสนอร่างเกณฑ์ดังกล่าวต่อนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าพิจารณา จากนั้นจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้พิจารณาต่อไป

    นอกจากนี้ ยังกำหนดเกณฑ์ส่วนแบ่งตลาดเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 มีส่วนแบ่งการตลาดตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของตลาดรวม, ระดับที่ 2 มีส่วนแบ่งการตลาดตั้งแต่ 30% ขึ้นไป และระดับที่ 3 มีส่วนแบ่งตลาด 3 รายรวมกันตั้งแต่ 75% ขึ้นไป อย่างไรก็ดี ได้กำหนดเกณฑ์ยกเว้นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาต่ำกว่า 10% หรือยอดขายต่ำกว่า 500 ล้านบาท

    นายอนุรุทธิ์ กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าว เพราะปัจจุบันกฎหมายแข่งขันทางการค้าของไทยไม่สามารถเอาผิดกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ผูกขาดธุรกิจหรือใช้อำนาจเหนือตลาดทำให้ธุรกิจคู่แข่งเสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงใหม่ เพื่อให้การกำกับดูแลธุรกิจที่เข้าข่ายมีอำนาจเหนือตลาดทำได้ง่ายขึ้น

    ทั้งนี้หากเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการเห็นชอบ จะทำให้กลุ่มธุรกิจบางประเภทเข้าข่ายการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด เช่น น้ำมันดีเซล, เบียร์, ปุ๋ยเคมี, แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก, นมถั่วเหลือง, ปลากระป๋องในซอส, เม็ดพลาสติกพีอี, ยางรถยนต์ และเยื่อกระดาษ เป็นต้น

    นสพ.ฐานเศรษฐกิจ