ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > ปตท.เคมิคอล ทำโครงการวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยี

  ปตท.เคมิคอล ทำโครงการวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีกับบริษัทร่วมทุนต่างชาติ
      บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ทำโครงการวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีกับบริษัทร่วมทุนต่างชาติ กำลังผลิต 14,000 ตันต่อปี ที่จะแล้วเสร็จในปี 2555
      นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.เคมิคอล ได้ทำข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีกับ บริษัท มีเรียนท์ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา วงเงินลงทุน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยหลังจากนี้จะมีการต่อยอดเทคโนโลยีร่วมกัน ด้วยการดำเนินโครงการนำร่องผลิต Bio-Succinic Acid ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกและเคมีชีวภาพ ที่ รัฐหลุยเซียน่า สหรัฐอเมริกา กำลังผลิต 14,000 ตันต่อปี มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ที่จะแล้วเสร็จในปี 2555 และหากพบว่า ผลตอบแทนการลงทุนเป็นที่น่าพอใจจะขยายกำลังการผลิตระดับ 100,000 ตันต่อปีต่อไป สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอพลาสติกดังกล่าวนั้น สามารถใช้วัตถุดิบทางการเกษตรได้หลากหลาย เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย จึงเหมาะสมกับศักยภาพของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบเหล่านี้จำนวนมาก ดังนั้น การดำเนินโครงการในรัฐหลุยเซียน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้บริษัทก้าวสู่การผลิต เคมีภัณฑ์เฉพาะด้านที่เป็นไบโอเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วขึ้น และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง
      นอกจากนี้ ปตท.เคมิคอล มีแผนขยายโครงการผลิตแห่งที่ 2 ในประเทศไทยภายใน 5 ปีนับจากนี้ ซึ่งทำให้ ปตท.เคมิคอล เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์จากธรรมชาติของเอเชีย

   ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  www.thainews.prd.go.th