ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม > กทม.แจกถุงใส่ไก่ตรุษจีนป้องกันไข้หวัดนก

  วันนี้ (25 ม.ค.) ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าสการกรุงเทพมหานคร(กทม.) พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าฯกทม.เป็นประธาน แถลงข่าว “เทศกาลตรุษจีน กินเป็ดไก่ ปลอดภัยไข้หวัดนก” ว่า กทม.ได้จัดระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก และจัดทำถุงบรรจุไก่สดต้นแบบ จำนวน 100,000 ใบ มอบให้กับผู้ประกอบการชำแหละสัตว์ปีกรายย่อยที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 37 แห่งจาก 39 แห่งในพื้นที่กทม.ซึ่งมีกำลังการผลิตสัตว์ปีกวันละ 40,000 ตัว /วัน

   ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคในระหว่างการขนส่ง และผู้บริโภคได้เลือกซื้อสัตว์ปีกที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่มีการซื้อหาสัตว์ปีกเพื่อประกอบพิธีไหว้เจ้าจำนวนมากจึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยถุง 1 ใบสามารถนำไก่สดที่ชำแหละบรรจุใส่ถุง 1 ตัว /1ถุง เพื่อสุขอนามัยและป้องกันการปนเปื้อนจาก เชื้อโรค ซึ่งถุงจะระบุรหัสที่ใช้ตรวจสอบ (Lot No.)

   

  โดยผู้บริโภคสามารถนำรหัส (Lot No.) บนถุงบรรจุไก่สดของกทม.ไปตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับของสำนักอนามัย กทม. ทางเว็บไซต์ www.thaitrace.net หรือ www.vphbma.com และระบบส่งข้อความ SMS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยพิมพ์ TM เว้นวรรคตามด้วยรหัสที่ใช้ตรวจสอบ (Lot No.) ส่งมาที่ 4545111 ระบบจะส่งข้อความกลับและแจ้งถึงแหล่งที่ผลิต/สถานที่ชำแหละเนื้อสัตว์ปีกทันที ซึ่งผู้บริโภคที่เลือกซื้อไก่ที่บรรจุในถุงบรรจุภัณฑ์ของกทม.จะสามารถมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเชื้อไข้หวัดนก โดยประชาชนสามารถหาซื้อไก่ที่บรรจุในถุงของกทม.ได้ตามท้องตลาดทั่วไป ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2554

   

  หากโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้บริโภคเป็นอย่างดี กทม.จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการชำแหละสัตว์ปีกผลิตถุงบรรจุไก่สดเอง ก่อนจัดจำหน่ายในตลาดหรือร้านอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อหรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะต่อไป

  เขียนโดย ณัฐญา เนตรหิน