ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


สาระน่ารู้

สาระน่ารู้ >> บทบาทของ MAP ในการถนอมอาหาร

เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ผัก ผลไม้ และอาหารสดทั้งหลายจึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียก่อนเวลาอันควร เพราะนั่นหมายถึงสุขภาพของผู้บริโภคที่อาจได้รับสารปนเปื้อนในอาหาร ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองเม็ดเงินโดยใช่เหตุหากต้องทิ้งอาหารดังกล่าว ด้วยสาเหตุที่เกิดจากการจัดเก็บที่ไม่มีประสิทธิภาพ

วิธีการจัดเก็บและถนอมอาหารที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่

1 ใช้ฟิล์มถนอมอาหาร

นอกจากจะสามารถป้องกันฝุ่นละอองภายนอกได้แล้ว ฟิล์มถนอมอาหารที่ดี ยังได้รับการออกแบบให้มีการถ่ายเทอากาศได้สะดวก และสามารถรักษาความสดของอาหารเอาไว้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ปัจจุบันมีการนำสารเคมีบางชนิดเข้ามาผสมด้วย เช่น สารดูดออกซิเจน เพื่อชะลอความเสื่อมของอาหาร สารดูดเอทิลีน เพื่อให้ผลไม้สุกช้าลง สารดูดความชื้น สารคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือสารยับยั้งจุลินทรีย์ เป็นต้น  

2 ใช้บรรจุภัณฑ์ MAP (Modified Atmosphere Packaging)

เทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยถนอมอาหารให้คงความสดได้ยาวนานกว่าเดิม แม้จะผ่านการแปรรูปมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่ง ปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้น ๆ หรือผ่านกระบวนการทำให้สุกมาแล้วเรียบร้อย มาทำการบรรจุโดยใช้หลักในการปรับบรรยากาศ หรือสภาวะภายในบรรจุภัณฑ์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมในการเก็บรักษาอาหาร โดยการควบคุมก๊าซออกซิเจน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจน ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปสำหรับอาหารแต่ละชนิด

ซึ่งผลการวิจัยทั่วโลกในช่วงหลายปีมานี้ ต่างก็เครื่องยืนยันถึงศักยภาพของ MAP ได้เป็นอย่างดี ว่าสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ได้จริง ทำให้ MAP เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น เพราะต่างก็ตระหนักถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของผู้บริโภค