ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


สาระน่ารู้

สาระน่ารู้ >> ยืดอายุผักและผลไม้สดด้วย MAP

การเก็บรักษาผักและผลไม้ให้คงความสดอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นความปรารถนาสูงสุดของผู้บริโภคเลยทีเดียว ซึ่งไม่เพียงแต่จำกัดอยู่แต่กลุ่มแม่บ้าน หากยังรวมไปถึงร้านค้า โรงแรม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดอีกด้วย โรงงานพลาสติกที่มีหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงทำการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ให้คงความสดอยู่ได้ แม้จะผ่านกรรมวิธีการปอกเปลือก ตัดแต่ง หรือหั่นเป็นชิ้น ๆ ไปเรียบร้อยแล้วก็ตาม

หลักสำคัญในการเก็บรักษาคือ จะต้องทำให้อุณหภูมิในบรรจุภัณฑ์ต่ำเพื่อลดปริมาณก๊าซออกซิเจนที่จะเป็นตัวเร่งให้ผักและผลไม้สดที่ต้องการเก็บรักษาความสดเกิดการเน่าเสียเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปในตัวด้วย เนื่องจากสามารถยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ เชื้อรา และแบคทีเรีย 

บรรจุภัณฑ์ที่สามารถทำได้ในปัจจุบัน คือ MAP ซึ่งย่อมาจาก Modified Atmosphere Packaging มีคุณสมบัติในการดัดแปลงสภาวะบรรยากาศเพื่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ใหม่สดเสมอภายในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ทำให้สามารถลดความเสียหายของอาหารสดเหล่านี้ได้มากขึ้นและเป็นที่พอใจของผู้บริโภค แน่นอนว่า ผลที่ได้นั้นย่อมดีกว่าการใช้ฟิล์มถนอมอาหารมากนัก เพราะหากเลือกใช้ฟิล์มพลาสติกคุณภาพต่ำ ไม่เหมาะสมกับชนิดของอาหาร ก็จะเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์กับความผิดเพี้ยนของรสชาติได้

อาหารที่เหมาะกับ MAP ได้แก่ อาหารแช่เย็นทั้งหลาย ตั้งแต่ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือทำให้สุกมาแล้ว