ผู้ผลิตถุงพลาสติก ถุงช้อปปิ้ง ถุงขยะ ฉลากพลาสติก

Facebook TH EN


สาระน่ารู้

สาระน่ารู้ >> การรีไซเคิลพลาสติก

พลาสติกก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาใช้แทนทรัพยากรธรรมชาติได้หลายอย่าง เช่น เหล็ก ไม้ อีกทั้งยังมีข้อได้เปรียบตรงที่น้ำหนักเบา ใช้งานได้หลากหลาย ราคาถูก และดัดแปลงให้มีรูปทรงสีสันสวยงามตามความต้องการในท้องตลาดได้ไม่ยาก ทำให้คนหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหาในการกำจัดขยะที่เป็นพลาสติกด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและใช้เวลานานเป็นร้อย ๆ ปี แนวคิดการนำพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้นและยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในปัจจุบัน

พลาสติกสามารถจำแนกออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) เป็นพลาสติกที่เมื่อถูกความร้อนจะเกิดการอ่อนตัว และจะกลับไปแข็งตัวอีกครั้งเมื่อเย็นลง จัดอยู่ในพลาสติกที่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น โพลีเอทธิลีน (PE) โพลีโพรพิลีน (PP) โพลีสไตรลีน (PS) โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) และโพลีเอสเตอร์ (PET)

กลุ่มที่ 2 เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting) เป็นพลาสติกประเภทน้ำ ไม่สามารถนำไปหลอมมาใช้ใหม่ได้อีก พลาสติกประเภทนี้ ได้แก่ โพลียูเรเธน (PUR) อีพอกซี่ (Epoxy) ฟีโนลิค (Phenolic) และเมลามีน (Melamine)

อนึ่ง ถึงแม้เราจะสามารถนำพลาสติกมาทำการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้ แต่คุณภาพของพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลมาก็จะด้อยกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีต่าง ๆ ออกมาอีกด้วย ดังนั้น จึงไม่ควรนำพลาสติกรีไซเคิลทั้งหลายมาทำภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของตัวคุณเอง